PHẠM CHÍ KIÊN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ59/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
MAI THANH CÚC
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ7 Trần Văn Kỷ, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VIẾT ĐẠT
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ18 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
ĐẶNG THANH HỒNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ3/5 NƠ TRANG LONG, P.7, Q.BT, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
VÕ ĐĂNG HÙNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ19 Phan Đăng Lưu, P.3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
BÙI ĐỨC HIỀN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ123 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ HOÀ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ31 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
TRẦN VIỆT THẾ PHƯƠNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ47/11 Phan Văn Trị, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
MAI NGỌC PHƯỢNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉNơ Trang Long, P.7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
TRẦN TẤN PHÚ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ204/52 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
TRẦN VĂN THIỆP
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ, 365 XVNT, P.24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN SƠN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ350 Lê Quang Định, P.11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
BÙI XUÂN TRƯỜNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ185A Lê Quang Định, P.7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
DIỆP BẢO TUẤN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ77 Hoàng Hoa Thám, P.5, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
THIỀU HOÀNH CHÍ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ123/2 Hoàng Hoa Thám, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
THIỀU HOÀNH CHÍ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ123/2 Hoàng Hoa Thám, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
TRẦN THANH PHƯƠNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ38/88C Lãnh Binh Thăng, P.13, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
ĐỖ BÌNH MINH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ204 Hòa Hảo, P.13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
U VĂN MINH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ41 Trần Minh Quyền, P.10,, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
LÊ THỊ NGỌC DUNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ305/2/12 Huỳnh Văn Bánh P.11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Trước12Sau
Xem thêm     
Video bản tin sức khỏe 365 ngày