BÙI THỊ LÝ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ37/91 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
LÊ HỮU PHƯƠNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ32/8 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
TRỊNH TOÀN THẮNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ7 Trần Văn Kỷ, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ LOAN ANH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ7 Trần Văn Kỷ, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
DƯƠNG THỊ LỆ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ107/37 Hoàng Hoa Thám, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN ĐỖ QUYÊN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ26 Trịnh Hoài Đức, P.1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ THU
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ79/5F28 XVNT, P.26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THỊ KIM DUNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ22 Tôn Thất Hiệp, P.13, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ HỒNG MAI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ22B Bình Thới, P.10, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
HUỲNH THỊ THỦY NGÂN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ106 Lạc Long Quân, P.3, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
PHAN ĐÌNH ĐIỀN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ9 Lê Đại Hành, P.4, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
PHAN TUYẾT ANH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ138 Lý Nam Đế, P.7, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
TÔ SONG DIỆP
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ358 Minh Phụng, P.9, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
BÙI THỊ LÝ HOA
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ91C Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
TRẦN NGUYÊN QUÂN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ564 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
HÀ THỊ SƯƠNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ290 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN HỒNG THÁI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ229 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ KIM CÚC
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ630 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
HUỲNH THỊ VÀNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ91C Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN VĨNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ113-117 CC Lãnh Binh Thăng, P.8, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thêm     
Video bản tin sức khỏe 365 ngày