TRƯƠNG VĂN HOA
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ261 Hàn Hải Nguyên, P.8, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
PHẠM VĂN MAI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ564 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
LÝ HẢI THOẠI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ229 Lạc Long Quân, P.3, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN THUẬN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ228 Bình Thới, P.10, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
ĐÀO VĂN TRUNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ290 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Quận 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
BÙI AN THỌ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉĐộc Lập, P.7, Q. Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
CAO THẾ MINH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ557 D2 Nguyễn Tri Phương, P.14,, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
HỒ SĨ SÁCH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ567/K13j Nguyễn Tri Phương, P.14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
TẠ DUY CHÍNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ943 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
HUỲNH ĐỨC LONG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ58 Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
PHẠM VĂN MAI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ53 Thuận Kiều, P.12,, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
LA THẾ NHÂN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ931-937 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
HUỲNH DUY QUÝ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ728 Trần Hưng Đạo, P.2, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN MINH THUẤN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ215 An Bình, P.7, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HỘI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ29 Nguyễn Kiệm P.9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
VŨ TIẾN DŨNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ25/7 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN MẠNH HỘI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ68/8 Liên Tỉnh 15, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
PHAN TUẤN ANH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ371 Hùng Vương, P.12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
TẠ DUY CHÍNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ943 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VÕ HIẾN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ500 Ngô Gia Tự, P.9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thêm     
Video bản tin sức khỏe 365 ngày