TRẦN THANH CƯƠNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ35B Lô Biệt Thư Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
TRỊNH MINH CHÂU
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ60 Vũ Tùng, P.2, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
ĐẶNG NGỌC CHẤT
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ68/1 Phan Văn Hân, P.17, Tân Phú, Quận Bình Thạnh
TRẦN THỊ KIM CHI
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ135 Phan Văn Trị, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
PHẠM VĂN ÁNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉHà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12
VŨ ĐỨC DIỄN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ87A Khu Phố 2, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
BÙI MẠNH CÔN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ133 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
TRẦN DUY CÔNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ/5B22 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN CHÍ CÔNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ11Lô G CC 18 Tầng Miếu Nổi, P.3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN VĂN CÔNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ127 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN CAO CƯƠNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ22 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
TỪ MẠNH CƯỜNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ45 Ngô Tất Tố, P.21, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
PHẠM BÁ CƯỜNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ45 Ngô Tất Tố, P.21, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
TRẦN DUY CÔNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ79/5B Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN CHÍ CÔNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ11 Lô G CC 18 Tầng, Miếu Nổi, P.3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN VĂN CÔNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉXô Viết Nghệ Tỉnh, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
PHẠM KIM ÁNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ13 Lô B CX Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
ĐẶNG THẾ ÂN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉNơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN NGỌC ANH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ52 Nguyễn Văn Lạc, P.19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
BÙI VĂN BÁ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ63 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Xem thêm     
Video bản tin sức khỏe 365 ngày