TRẦN DUY BÌNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ36/59 Lam Sơn, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN THANH BÌNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ298D1 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
ĐỖ THANH BẢNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ197 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
ĐINH QUỐC BẢO
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ87 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
TRẦN THỊ BÍCH BẢO
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ013B CX Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
PHAN THỊ THANH HÀ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ29 Hoàng Hoa Thám, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
PHAN THỊ THANH HÀ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ29 Hoàng Hoa Thám, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN TRUNG HIỆP
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ20/19 Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN VĂN KHÁNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ87/62/80 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
NGUYỄN THANH LIÊM
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ17/3 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.28, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
LÂM DUY THUỲ LINH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ1 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
PHAN THỊ TRƯỜNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ1 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
LA CẨM THUỲ TRÚC
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ38 Huỳnh Tịnh Của, P.19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
ĐÀO THỊ XIÊM
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉĐinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
TRƯƠNG QUANG BÌNH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ89 Nơ Trang Long, P.11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
HOÀNG QUỐC HOÀ
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ17 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
PHẠM XUÂN DŨNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ492 Lê Quang Định, P.11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh,
NGUYỄN ĐÌNH NAM
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ79 Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
ĐINH MINH TÂN
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ553 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
LÊ ĐỨC DŨNG
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ551 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Xem thêm     
Video bản tin sức khỏe 365 ngày