138 phố Giảng Võ, Quận Ba Đình
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ138 phố Giảng Võ, Quận Ba Đình
TRẦN ĐÌNH THANH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ445 Lý Thái Tổ, P.9, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
LƯU VĂN MINH
Chuyên khoa
Chủ sở hữu
Địa chỉ407A Liên Tỉnh 5, P.5, Quận 8, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thêm     
Video bản tin sức khỏe 365 ngày