nguyen thi hong diem


tôi bị co 1 vết sẹo nhuwg nó lai bị thâm đen giờ tôi phải làm sao để làm mất vết sẹo đó?


Địa chỉ: to3 phuong an tan  Số điện thoại: 01229559796 

« Gửi câu hỏi »

 
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Câu hỏi:
Mã xác nhận:

Câu hỏi liên quan

Video bản tin sức khỏe 365 ngày