Máy đo huyết áp bắp tay AND UA-621 AND UA-621
932.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6052 HEM-6052
1.450.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-510 AND UB-510
897.000 VNĐ
Máy đo huyết áp thủy ngân ALPK2 ALPK2
750.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cơ - Microlife AG1-20 AG1-20
330.000 VNĐ
Máy đo huyết áp Hem 4030 Hem 4030
540.000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay microlife BP 3AQ1 BP 3AQ1
650.000 VNĐ
Máy đo huyết áp Omron Hem-7080 Hem-7080
2.480.000 VNĐ
MÁY ĐO HUYẾT ÁP OMRON HEM-7211 HEM-7211
1.850.000 VNĐ
Máy đo huyết áp Omron HEM-7221 HEM-7221
1.890.000 VNĐ
Máy đo huyết áp Omron HEM-7200 HEM-7200
1.160.000 VNĐ
Máy đo huyết áp Omron Hem-7203 Hem-7203
1.050.000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-7117 HEM-7117
950.000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay OMRON HEM-7111 HEM-7111
700.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6200 HEM-6200
980.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6111 HEM-6111
700.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay ALPK2 WS 910 ALPK2 WS 910
790.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay IN4Care KP-7270 IN4Care KP-7270
680.000 VNĐ
Máy điện tim 12 cần NewTech NeuCardio E12 NeuCardio E12
0 Gọi
Máy điện tim kỹ thuật số 3 kênh NeuCardio E3
0 Gọi
Máy điện tim 1 cần NewTech ECG1501 ECG1501
0 Gọi
Máy điện tim 6 cần tập Model Neucardio E6 Model Neucardio E6
0 Gọi
Máy tạo Oxy 5 lít 7F-5 7F-5
8.700.000 VNĐ
Máy tạo Oxy 3 lít 7F-3 7F-3
6.000.000 VNĐ
Máy trợ thính móc tai Hackberry Hackberry
0 Gọi
Máy trợ thính móc tai Digital UP-6BA UP-6BA
1.990.000 VNĐ
Máy Trợ Thính Digtal Loại Móc Tai UP-6FH UP-6FH
2.460.000 VNĐ
Video bản tin sức khỏe 365 ngày