24/11/2008
BS Trần Hải Yến

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HCM
08.12345567

THÔNG BÁO

<span style="font-size: 14pt;">Thứ 7, Chủ nhật: <br /> </span> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 14pt;">Giờ làm việc: 17h – 19h 30 <o:p></o:p></span></p> <span style="font-size: 14pt;"></span><br /> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 14pt;"> <o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

THÔNG TIN CHUNG

BS Trần Hải Yến - Bệnh viện mắt Tp.HCM<br />