24/11/2008
BS. NGUYỄN VĂN ĐẨU

THÔNG TIN LIÊN HỆ

398 Lê Văn Sỹ, F 2, Tân Bình
08.38461346

THÔNG BÁO

<p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 12pt;">Bác sỹ chuyên khoa cấp 2 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 12pt;">Răng hàm mặt và Phẩu thuật <br /> Tạo hình – Thẩm mỹ</span></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 12pt;">Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 16h30 – 20h00 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 12pt;">Thứ bảy: 8h00 – 11h00 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 12pt;"> <o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 12pt;"><br /> <span style="font-size: 14pt;"> <o:p></o:p></span></span></p>

THÔNG TIN CHUNG

<br />