Tính chỉ số khối cơ thể (BMI)
Cân nặng (kg):
Chiều cao (cm):
Chỉ số khối cơ thể (BMI):


Bảng phân loại thừa cân / béo phì ở người lớn theo BMI
Phân loại BMI
Cân nặng thấp (gầy)  
Bình thường 18.5 - 22.9
Thừa cân 23
Tiền béo phì 23 - 24.9
Béo phì độ I 25 - 29.9
Béo phì độ II 30
Béo phì độ III  
theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và của IDI&WPRO, dành cho các nước châu Á