Tính nhu cầu năng lượng
Chiều cao (cm):
Giới tính:
Tầm vóc:
Mức độ làm việc:
Nhu cầu năng lượng hằng ngày:

Muốn biết tầm vóc của mình, dùng ngón tay cái và ngón tay giữa của bàn tay trái vòng qua cổ tay phải:
- Nếu một ngón tay vượt qua ngón tay kia: vóc nhỏ
- Nếu hai ngón tay vừa giáp nhau: vóc trung bình
- Nếu hai ngón tay không giáp nhau: vóc lớn.