Tin tức

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Thành phần HOẠT CHẤT: Alverin citrat 40mg Chỉ định – Alverin là thuốc chống co thắt cơ trơn, làm giảm…

Thành phần Paracetamol: 500mg Clopheniramin: 2mg Phenyl propanolamin: 15mg Chỉ định Giảm đau đầu, hạ sốt, thông mũi do bị…

Thành phần Kẽm gluconat………. 70 mg ( =10mg kẽm). Chỉ định – Bổ sung chất kẽm, trị cảm. – Trị…