Tin tức

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Thành phần Vitamin E (dạng d-a-tocopheryl acetat)…….400 IU Tá dược: Dầu đậu tương. 1. Vitamin E? * Nguồn gốc và…

Thành phần Chỉ định Nhanh chóng & hiệu quả giảm các cơn đau dữ dội như: đau đầu, đau nửa…

Thành phần Lactoserum atomisat, chất nhũ hóa 322, MCT, tinh trích mỡ da trăn, natri photphat,chất cân bằng pH, chất…

Thành phần Calci tương đương với Calci carbonat ( Tiêu chuẩn: Eur. Phr)………500 mg, 1250 mg Cholecalciferol (Vitamin D3) tương…