Tin tức

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Thành phần Lactoserum atomisat, chất nhũ hóa 322, MCT, tinh trích mỡ da trăn, natri photphat,chất cân bằng pH, chất…

Thành phần Acid fusidic …..20mg/g hydrocortisone acetate…10mg/g Chỉ định Điều trị viêm da (chàm, eczema) , bao gồm viêm da…